Personale

På Højris Have består personalesammensætningen af Social- og sundhedshjælpere, Social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og en pedel.

Alle har special kompetencer i forhold til pleje og omsorg til mennesker med demenssygdomme. Vi vægter et højt fagligt niveau og ønsker at være parat til at imødekomme tidens krav. Derudover er det vigtigt at have interesse for og personlige kompetencer der kan tilgodese beboere med demens sygdommes særlige behov.

Højris Have er uddannelsessted for Social- og sundhedshjælperelever og assistentelever i special praktikken.

Her kan du læse, hvad en social og sundhedsassistent fortæller om at være ansat på Højris Have

Her kan du læse, hvad social og sundhedshjælpere fortæller om deres arbejde

Her kan du læse, hvad elever fortæller om at være elev på Højris Have