Højris Have skriver (livs)historie

Det lille demensplejehjem, der huses i flotte gamle herregårdsbygninger i Ikast, bliver et af landets første plejehjem til at afprøve den helt nyudviklede digitale platform ”Min Livshistorie”. Højris Have har indgået et samarbejde med Per Egebjerg, der som it-direktør står bag udviklingen af selve App’en, hvor plejehjemmet det kommende år skal teste de muligheder løsningen kan tilbyde. Dette dels med beboerne og de pårørende, samt med personalet i deres arbejdet med og omkring de demente.

En digital platform med mange funktioner

Min Livshistorie er resultatet af et projekt indgået mellem Herning Kommune og Per Egebjerg. Kommunen var interesseret i at udvikle den nuværende måde at arbejde med borgernes personlige oplysninger ved indflytning i plejebolig. Det har nu ført til udviklingen af en App, som en stor flok af frivillige i dag hjælper seniorer rundt på forskellige aktivitetscentre i Herning Kommune med at lære at kende og bruge. Her er mange muligheder for at gemme fotos (som man kan knytte en fortælling til som lydfil), smalfilm, video, tekster og musik, og på den måde skabe sig en digital hukommelse. - For som Min Livshistories motto lyder: ”Det er nemlig vigtigt at få det gemt, før det bliver glemt”.

Det centrale samarbejde med pårørende

App’en er sprit ny – og ingen af beboerne på plejehjemmet, Højris Have, har derfor haft mulighed for selv at nedfælde deres egen digitale hukommelse inden de blev ramt af demenssygdom. Derfor inddrages en gruppe af pårørende nu som krumtappen i projektet. De er nære relationer og kan de hjælpe med at genskabe den personlige livshistorie via App’en. Familien kan lægge materiale ind løbende, hvor og hvornår, det lige passer dem. De kan også hjælpe med at beslutte, hvem livshistorien skal deles med, om nogle ting er særligt private og hvilke personer der skal ”arve” beboerens livshistorie, således at slægtshistorien kan føres videre i generationer.

- De pårørende glæder sig særligt over, at det er en lukket system. Der er meget etik på spil, når det handler om at bruge og dele billeder og personlige historier i relation til en så sårbar gruppe, fortæller Karen Margrethe Holm Madsen, forstander på Højris Have.  

Livshistorien bliver levendegjort og mere nærværende

I projektperioden skal Højris Have bl.a. teste det nye administrationsmodul, der gør det muligt at tilgå og bruge den digitale livshistorie på fx et plejehjem. Personalet får her et nyt værktøj i mødet med beboerne:

- Jeg håber, at vi vil komme til at bruge livshistorien mere direkte i samværet med beboerne, end vi gør i dag, hvor den ligger fast i Care. Livshistorien vil også blive mere levendegjort, fordi der er billeder, video og musik, fortæller Karen Margrethe Holm Madsen om forventningerne til projektet.

I administrationsmodulet kan man nedfælde vaner og præferencer i hverdagen, og billeder og videoer kan markeres som mærkedage, så personalet husker netop disse dage. Særligt kære minder kan også udvælges som ”favorit”, så personalet får indblik i de minder, der har størst betydning for den enkelte. Modsat kan personalet også lægge beskrivelser ind af livet og begivenheder på plejehjemmet, og de pårørende vil så modtage en notifikation med de tilknyttede billeder, video m.m. Denne direkte forbindelse til de pårørende glæder forstanderen sig særligt over.

D. 24. maj blev projektet skudt i gang med det første introduktionsmøde for hhv. personale og pårørende på Højris Have. Plejehjemmet vil løbende samle op på erfaringerne med at bruge de forskellige dele af platformen – i tæt dialog med de pårørende, der deltager i projektet. Læs mere om Min Livshistorie på hjemmesiden: www.minlivshistorie.dk 

 

Af: Line Munkøe, udviklingskonsulent i Danske Diakonhjem.