Derafholdes gudstjeneste i Riddersalen hver anden tirsdag, hvor byens præster på skift medvirker.Til påske og jul afholdes der en særlig højtidsgudstjeneste.

Pårørende er velkommen til at deltage.