Aktiviteterne tænkes ind i hverdagens gøremål og tager udgangspunkt i beboernes mentale og fysiske kræfter. Der er planlagte aktiviteter flere gange ugentligt, men der opstår også mange spontant. Alle aktiviteter har til formål at give gode oplevelser, smil, og glæde, samt vedligeholde den enkeltes formåen.

Af planlagte aktiviteter kan nævnes: Musik og bevægelse, sangformiddag, harmonikaspil med dans, gudstjenester, busture, gå og cykelture. Ligesom der ofte bages og pyntes op med blomster og grene fra naturen.

Plejehjemmets store herregårdshave giver gode muligheder for at deltage i havearbejde, motion og leg med plejehjemshunden.

Den store have er omkranset af store træer, her kan alle trygt færdes uden at være bange for at blive væk.

Hver anden uge danses der erindringsdans. Når musikken spiller fyldes dansegulvet hurtigt, og det frembringer smil, glæde og gode minder fra en svunden tid.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.