Hverdagslivet tager udgangspunktet i de beboere der bor på Højris Have. Da alle beboere har en demenssygdom og dermed har forskellige fysiske og mentale ressourcer, er dagene meget forskellige. Her møder vi beboeren med udgangspunkt i, hvad der har betydning for den enkelte og på den måde, som giver den bedste oplevelse og på en sådan måde at de oplever deres demenssygdom mindst muligt. Vi ønsker at give mulighed for glæde, smil og stjernestunder i samværet.

På plejhjemmet indgår dyr, som en del af livet. På nuværende tidspunkt har vi en besøgshund som kommer her ca. en gang om ugen. Det er en lille "bomuldshund" Nala. Hun er med til at give nærvær og kærlighed. Ligesom robot-sælen, endt som Paro, men her i huset kaldes den "Luffe", er med til at give tryghed og nærvær.

På Højris Have er der tradition for at vi fejrer årstidens fester og højtider. Det foregår ved at der dækkes fint op i Riddersalen. Der serveres god mad, vi synger og nyder hinandens selskab. Til nogle af festerne inviteres pårørende til at deltage.

Af traditionerne kan nævnes: Påskegudstjeneste,påskefrokost, Valdemarsdag, Skt.Hans, Sommerfest, Høstfest, Mortens aften, 1.søndags adventshygge, Julefrokost, julegudstjeneste og selvfølgelig holdes der traditionel dansk jul og nytårsaften. Derudover arrangeres der forskellige fællesspisninger, hvor ideen opstår mere spontant.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.